Definities

Welkom bij het privacycentrum van JharapConnect – Consulting

Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u verstrekt tijdens het gebruik van onze websites en diensten. De definities op deze portal is van toepassing op alle websites en diensten van JharapConnect – Consulting die hieraan gekoppeld zijn.

Hoewel we ons best doen om duidelijke en eenvoudige taal te gebruiken, is het onvermijdelijk dat er een aantal vaktermen worden gebruikt. In dit onderdeel worden eenvoudige definities gegeven voor een aantal vaak gebruikte termen op het gebied van privacy.

Privacybeleid

is een verklaring of een juridisch document waarin wordt vermeld hoe een bedrijf de persoonsgegevens die door een persoon worden verschaft (bijvoorbeeld een klant, partner, werknemer of sollicitant) verzamelt, gebruikt, openbaart en beheert. Hoewel het een juridisch document betreft , heeft een privacybeleid tot doel transparantie te bieden met betrekking tot de verwerking van gegevens. Het dient derhalve in zo duidelijk en eenvoudig mogelijke taal te worden geschreven.

Gegevensbeheerder

Een gegevensbeheerder is een organisatie of programma die controleert hoe en waarom persoonsgegevens worden “verwerkt” (dit omvat het gebruiken, bewaren en verwijderen van de gegevens). De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking van de gegevens volledig voldoet aan de eisen van de toepasselijke wetgeving.

GDPR/AVG

GDPR is een nieuwe regelgeving inzake privacy en veiligheid van persoonlijke data zoals die geregeld werd door de Europese Commissie. De nieuwe data protectie zal belangrijke aanpassingen doorvoeren aan Europa’s privacy wetgeving. Het zal ook de verouderde Data Protectie Regel uit 1995 vervangen.

Derden en partners

Bedrijven die niet tot de Jharap Consulting groep (holding) behoren en waarmee Jharap Consulting een overeenkomst is aangegaan om namens ons taken uit te voeren, zoals het verwerken van bestellingen, het afleveren van pakketten, het verzenden van post en e-mails, het verzenden van sms berichten, het ondersteunen van de marketing, enzovoort.

Gegevensverwerker

Een gegevensverwerker is een organisatie of programma die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een gegevensbeheerder. De verantwoordelijkheid voor de gegevens berust bij de gegevensbeheerder, maar de gegevensverwerker hee de contractuele verplichting om ervoor te zorgen dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de eisen van de gegevensbeheerder.

Data Protection Act 1998

De Data Protection Act 1998 (DPA 1998) is een Britse wet die regelt hoe de informatie of gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals naam, lee ijd, telefoonnummer, e-mail- en postadres (“Persoonsgegevens”) mogen worden gebruikt en behandeld.

Cookies

Dit zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat (bijvoorbeeld uw pc en uw browser) worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder het aanbieden van bepaalde functionaliteit op een website of het verschaffen van informatie over de meest populaire onderdelen van onze website, hoe bezoekers binnen onze website navigeren en hoeveel tijd ze op onze website doorbrengen.

Afmeldkoppeling

Als u zich wilt afmelden voor een e-mailbericht dat u ontvangt, klik dan op de afmeldkoppeling en/of volg de instructies die meestal onder aan de email staan. Als u meer dan één e-mailadres gebruikt om te winkelen of om contact met ons op te nemen, dan dient u elk e-mailaccount apart af te melden.

Encryptie

Encryptie, bijvoorbeeld SSL-encryptie (Secure Sockets Layer), is een systeem voor de bescherming van gegevens dat wordt gebruikt bij het verzamelen of verzenden van vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens of andere persoonsgegevens. Encryptie is bedoeld om de gegevens onleesbaar te maken voor iedereen, behalve voor de beoogde ontvangers.

Persoonsgegevens

Zijn alle informatie over of met betrekking tot een uniek identificeerbare persoon, zoals:

  • Informatie die kan worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren
  • Kenmerken van een reeds geïdentificeerde persoon
  • Informatie of kenmerken die op zichzelf onvoldoende zijn om iemand te identificeren, maar die in combinatie met openbare informatie of met andere informatie die in het bezit van JharapConnect of van een derde partij is wel kan worden gebruikt om iemand te identificeren

Beheer van persoonsgegevens

is het geheel van procedures en controlemechanismen dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat aan onze interne en wettelijke vereisten wordt voldaan.

Webbakens

Webbakens, ook wel single-pixel- of clear-giftechnologie of action tags genoemd, vertellen ons dat bezoekers op belangrijke elementen (zoals koppelingen of afbeeldingen) op een webpagina of in een e-mail van JharapConnect hebben geklikt.

Laatst bijgewerkt: 01-07-2022

We Connect

Jharap Connect Marketing

Marketing

Van origin een full-funnel digital marketingbureau
https://jharap.com/events/

Events

Drie jaar op rij genomineerd met Award winning events
Jharap Connect Advies & Consult

Advies & Consult

Uw partner in Flevoland en Groot-Amsterdam
Jharap Connect Trainingen

Trainingen

15+ jaar ervaring in trainingen, masterclasses en cursussen