Disclaimer

Welkom bij het privacycentrum van JharapConnect – Consulting

Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u verstrekt tijdens het gebruik van onze websites en diensten. De disclaimer op deze portal is van toepassing op alle websites en diensten van JharapConnect – Consulting die hieraan gekoppeld zijn.

Disclaimer website, intellectuele eigendom, privacy en cookies ten behoeve van de Jharap website

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Jharap zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen en tot en gebruik te maken van de website van Jharap stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door JharapConnect met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. JharapConnect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Jharap bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door JharapConnect worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van JharapConnect. JharapConnect geeft Geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

JharapConnect garandeert niet dat aan haar toegezonden emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden emails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij JharapConnect en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JharapConnect niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van JharapConnect. JharapConnect zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van JharapConnect slecht verdraagt met de naam en reputatie van JharapConnect, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

JharapConnect respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan JharapConnect verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan JharapConnect worden verstrekt via de website van JharapConnect of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door JharapConnect, neem dan contact op met de afdeling Communicatie via het contactformulier van de website.

Cookies

JharapConnect maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. JharapConnect gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van JharapConnect wordt verminderd, dan wel dat de website van JharapConnect geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: inlognaam en wachtwoord

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van JharapConnect en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het regio van het gevestigde hoofdkantoor van JharapConnect.

Laatst bijgewerkt: 01-07-2022

We Connect

Jharap Connect Marketing

Marketing

Van origin een full-funnel digital marketingbureau
https://jharap.com/events/

Events

Drie jaar op rij genomineerd met Award winning events
Jharap Connect Advies & Consult

Advies & Consult

Uw partner in Flevoland en Groot-Amsterdam
Jharap Connect Trainingen

Trainingen

15+ jaar ervaring in trainingen, masterclasses en cursussen